O Nás

Jako agentura práce se snažíme najít vhodná pracovní místa na základě příslušné specializace, vzdělání a pracovních zkušeností našich zaměstnanců. Na základě smluvních závazků poskytujeme žadatelům a zaměstnancům naší společnosti plnou vízovou podporu a pracovní povolení. Dále zajišťujeme zajištění ubytování pro naše zaměstnance, jejich profesní rozvoj, lékařskou prohlídku, školení bezpečnosti na pracovišti a dodržujeme i další podmínky stanovené zákonem. A v případě potřeby poskytujeme i primární finanční podporu.

Naše společnost plně odpovídá za své zaměstnance dle pojistné smlouvy za náhradu vzniklých škod. Za všechny své zaměstnance společnost platí zdravotní a sociální pojištění.

Nábor provádíme na žádost zaměstnavatele z databáze našich zaměstnanců pro každé konkrétní volné pracovní místo. Všichni zaměstnanci Almax Work-Holding, družstvo mají odpovídající vzdělání (vyučení v příslušném odvětví), ale i mnohaletou praxi. Naše úsilí směřuje k dalšímu rozvoji stávající kvalifikace zaměstnanců a také k podpoře zaměstnanců při získávání dalších odborných dovedností.

Pracovní agentura, brigádníci

Jsme mezinárodní pracovní agentura. Naše činnost je zaměřena na vyhledávání a výběr personálu v západní a východní Evropě s následným uplatněním na trhu práce České republiky.

V tomto segmentu patří naše agentura práce k nejúspěšnějším v České republice.

Naší specializací je výběr personálu ze zemí Evropské unie a SNS s nejrůznějšími profesemi, a to jak na dobu neurčitou, tak na brigádu.

Jako agentura práce poskytujeme tyto služby:

  • Dočasná výpomoc (dočasná výpomoc, agenturní pracovníci, dočasní zaměstnanci)
  • Outsourcing (realizace činností na základě smlouvy)

  • Naše společnost získala povolení ke zprostředkování zaměstnávání agenturních zaměstnanců jak ze zemí EU, tak z východní Evropy. Svou činnost vykonáváme na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jako pracovní agentura působíme ve všech odvětvích průmyslu a výroby.

Naše krédo je:

  • Kvalitní služby, spolehlivost, stejný přístup a podpora pro všechny naše zákazníky, zaměstnance i zaměstnavatele.
  • Naše dlouholetá úspěšná praxe a zkušenosti v oboru lidských zdrojů jsou zárukou získání pozitivního výsledku ze svěřeného úkolu.
  • Snažíme se být agenturou práce s těmi nejlepšími podmínkami a příležitostmi pro naše zaměstnance.

Naše hodnoty:

  • Efektivita firmy je výsledkem motivace a odborných kvalit zaměstnance.
  • Efektivita zaměstnance závisí na mnoha okolnostech, a proto považujeme za svou povinnost pomoci každému zaměstnanci objevit jeho vlastní potenciál a věříme, že každý jedinec má speciální schopnosti, které je třeba identifikovat.
  • Efektivita zaměstnance závisí především na výběru správného volného pracovního místa. Snažíme se vytvářet nejlepší nabídky, abychom využili potenciál každého kandidáta.

K plnění těchto úkolů směřuje především činnost naší agentury.